Økonomi

 

BNP/indbygger:

 

14 €

 

Div. sektorers andel i BNP:

 

Service m.m. 31%, handel 43%, industri 15%, landbrug 11%.

 

Naturressourcer:

 

Brunkul, asbest, bauxit, nikkel, magnesit, gips, puzzolan.

 

Årlig eksport:

 

9 mia. €.

 

Årlig import:

 

22 mia. €.

 

Vigtigste eksportvarer:


 

Industriprodukter, levnedsmidler, maskiner og transportudstyr, råolie, råstoffer (bauxit, aluminium, jern, nikkel), drikkevarer, tobak, kemikalier.

 

Vigtigste importvarer:

 

Maskiner og transportudstyr, råstoffer, kemikalier, industriprodukter, levnedsmidler, råolie.

 

Vigtigste eksportlande:

 

Tyskland, Italien, Storbritannien, USA, Frankrig og Tyrkiet.

 

Vigtigste importlande:

 

Italien, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Holland.

 

Infrastruktur: grundparceller: 3.210.594
bygninger: 3.821.175 (hovedparten opført 1946-80)
jernbanenet: 2.503 km (1997)
vejnet: 9.158 km statsvej, 29.107 km amtsvej (1994)
biler: 3.689.353
intercity busser: 3.951
lokalbusser: 2.897
metro: 200 togstammer
lufthavne: 39
handelsskibe over 100 nettoregisterton:  1.903

 

Valuta:

 

Euro

 

Indkomstskat (2001):

Personfradrag: 2 mio drachmer (forhøjet for børnefamilier med to eller flere børn). Herefter gælder følgende trækprocenter for den indkomst, der overstiger de 2 mio. GRD:
indkomst trækprocent
710.000 5
1.625.000 15
3.245.000 30
8.655.000 40
derover 45