Uddannelse

 

Analfabetisme:

 

5,6%.

 

Skolegang:

 

9-årig skolepligt (der indtræder, når barnet fylder 5½), men den gennemsnitlige skolegang er 13 år.

 

Uddannelsessystem:

 

Opdelt i tre niveauer: Grundskole (I) (6 år),  mellemskole (II) (3 år),  gymnasium (II) (3 år)  og videregående uddannelser (III).

 

Uddannelsesniveau: Antal personer, der har afsluttet:
(I) Kun grundskole: 3.583.297
(II) Mellemskole: 1.866.494
(II) Gymnasium:   821.650
(III) Universitet eller Polyteknisk Læreanstalt:   564.011
(III) TEI (Tekniske skoler):   122.913
I øjeblikket studerer ca. 300.000 ved de videregående uddannelser.

 

Skoler og uddannelsesinstitutioner:

Grundskoler: 6.549 (antallet er faldet med næsten 1.000 skoler de sidste 10 år pga. faldende elevtal (ca. 25%).
Mellemskoler/gymnasier: 3.852
Universiteter: 14
Polytekniske læreanstalter: 5
TEI:

 

14

 

Undervisning:
Det er gratis at gå på de offentlige skoler og universiteter. Desuden er det obligatoriske undervisningsmateriale gratis.