Gåsegribbe

 

Overalt i bjergene ser man gåsegribbe (gyps fulvus, γύπας eller όρνεο) kredse omkring på jagt efter bytte.

 

 

Men specielt et sted svæver de i store flokke, nemlig i Asterousia-bjergene på Sydkreta.
 

 

Omkring foden af bjergtoppen Kofinas samles store flokke af de imponerende fugle, der er ca. 1 m høje og har et vingefang på 2,8 m.

 

 

Faktisk er der også stor sandsynlig for, at man kan se dem sidde på jorden.

 

 

Gribben har et overordentligt udviklet syn og kan let opdage et bytte på kun 30 cm fra en højde af over 3 km.

 

Selv om gåsegribben er en ådselsæder,

 

 

går den ikke af vejen for at søge føde i mere "beboede" områder, som her i en fårefold på nordsiden af Asterousia.

 

 

Gribben er en social fugl, der bygger sin rede på de stejle klipper - ofte i små kolonier. Hunnen bliver først kønsmoden, når den er 4-5 år gammel. Den lægger kun et æg ad gangen (januar-marts). Begge de voksne fugle udruger ægget i næsten to måneder, men der skal gå endnu to måneder, inden ungen kommer ud på sin første flyvetur.