Tidstabel

Stenalderen

Romertiden
Erobringen af Kreta
Romersk herredømme
Kristendommens udbredelse

Byzantinsk tid I

Arabertiden

Venzianertiden

Tyrkertiden

Epidemier