Månedens historie/billede Se
August 2019 Tidligere måneder

 

Figenkaktus       

 

 

Mange steder vokser figenkaktus vildt og kan danne store naturlige hegn, der kan holde alt bevægeligt væk på grund af de mange torne. Samtidig er hegnene også en god sikring mod naturbrande, da planten indeholder ret meget vand og derfor kan virke brandhæmmende.

De første blomster dukker op i foråret, men planten har ofte både blomst og frugt samtidig.

Dens frugter er spiselige, men besværlige at gøre rene for torne. Der er mange kerner i de C-vitaminrige frugter.

 

 

I de senere år er der dukket plantager med figenkaktus op, som f.eks. her lidt uden for Spili.