Berømte personer

Giorgos Amargianakis

 

 

Giorgos Amargianakis blev født og voksede op i landsbyen Anatoli ved Ierapetra i 1938.

 

Allerede i barndommen vaktes Giorgos' store interesse for musik og folkelig tradition. Som søn af en præst er det naturligt, at den kirkelige (byzantinske) musik kom til at spille en betydelig rolle i hans liv, men også den lokale folkemusik - og ikke mindst violinspilleren Pantelis Baritantonakis - kom til at præge Giorgos' videre liv.

 

Efter endt skolegang studerede han teologi og byzantinsk musik i Athen. 

 

I begyndelsen af 70'erne underviste Giorgos ved gymnasiet i Ierapetra og havde samtidig et job som førstesanger (protopsaltis) ved Timios Stavros kirken.

 

I perioden 1971-84 arbejdede Giorgos ved Center for Etnografi under Athens Akademi, hvor han bl.a. arbejdede med indsamling og registrering af folkemusik.

 

Giorgos glemte aldrig den byzantinske musik, og for at skrive sin doktordisputats "An analysis of Stichera in the Deuteros Modes" om faste formler i byzantinske salmer i manuskriptet "Sinai 1230" fra 1365 kom han i 1973 til Danmark, hvor han under vejledning af nu afdøde docent Jørgen Raasted udarbejdede sin opgave, der senere er udkommet i serien "Cahiers de L'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin" fra Københavns Universitet (1977).

 


Under Giorgos' 2-årige ophold havde jeg den store glæde at lære ham personligt at kende. Der opstod et nært venskab mellem os, og gennem Giorgos, der var en yderst inspirerende lærer, lærte jeg mit første spæde græsk. Desuden var Giorgos medvirkende til at skabe min interesse for Grækenland og Kreta i særdeleshed.

 

 

I 1984 blev Giorgos Amargianakis ansat som lektor ved den nyoprettede musikvidenskabelig afdeling på Kretas Universitet i Rethymno. Her lagde han blandt mange andre funktioner et kæmpe arbejde i at opbygge en stor bog- og lydsamling med optagelser af folkemusikere fra hele Grækenland.

 

Del af Rethymno Universitet

 

Samtidig med sit arbejde på universitetet var Giorgos også leder af "Program for traditionel græsk musik" under Institut for Mediterrane Studier, hvor han og hans gruppe især arbejdede med kretensisk folkemusik og dens måde at improvisere over forskellige temaer.

 

I 1986 oprettede han Iraklions Byzantinske Kor, der har givet flere koncerter i både Grækenland og udlandet.

 

I 1990 flyttede Giorgos til Athen, hvor han blev ansat på Athens Universitet som den første professor i musikvidenskab nogensinde, og hvor han organiserede den nyoprettede musikafdeling. I samme periode var Giorgos desuden formand for Fivos Anogianakis' smukke og yderst informative Museum for Folkemusikinstrumenter i Plaka i Athen.

Museum for
Folkemusikinstrumenter

 

Giorgos Amargianakis døde den 17. juli 2003 efter længere tids sygdom. Giorgos var et beskedent menneske med en arbejdsiver og viden inden for sit felt, der blev dybt beundret af alle, der kendte ham. Samtidig var Giorgos et varmt menneske, der vil være savnet af sine venner og bekendte.

 

Giorgos Amargianakis i 1998

(foto: Vivi Lund)