Photo series

Click a photo to get to the series

 

Lefka Ori Omalos - Winter Omalos - Spring
 

 

From Paleochora to Sfakia Psiloritis Asterousia
 

 

Olives Spring flowers Iconostasis
 

 

Raki at Vrises Raki at Alikianos Toplou Monastery

 

 

 

 

 

 

Old photos

Wallpapers

Landing on the beach

 

 

Nature's monuments

Days in Lefka Ori 1

Days in Lefka Ori 2